پیش دانشگاهی (تجربی )

پیش دانشگاهی رشته تجربی :

کارآموزانه و دانش آموزانی که می خواهند پیش دانشگاهی خود را در رشته تجربی بگیرند باید علاوه بر علاقه مند بودن در این رشته تحصیلی از توانایی و پتانسیل بالایی بهرهمند باشندتا بتوانند دروس تخصصی این رشته را با موفقیت سپری کنند. رشته تجربی عجین شده با رشته های پزشکی و پیراپزشکی برای انتخاب رشته ی دانشگاه و ادامه تحصیل در بهترین دانشگاه های داخلی و خارجی می باشد .

دروس پیش دانشگاهی رشته تجربی :

1.زبان وادبیات فارسی

2.زبان انگیلیسی 1و2

3.دین و زندگی

4.ریاضی عمومی 1و2

5.فیزیک

6.شیمی

7.زیست شناسی

8.علوم زمین

موردی برای نمایش وجود ندارد.