دیپلم چیست ؟

دیپلم نام مدرکی در نظام آموزشی ایران است که دانش آموزان پس از اتمام مقطع دبیرستان موفق به دریافت آن می‌شوند.دوره تحصیل تا اخذ مدرک دیپلم در ایران ۱۲ سال است. در سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۱، دوره اخذ دیپلم در ایران یازده ساله شد و یک سال برای دانش‌آموزانی که تمایل به ادامه تحصیل داشتند، به عنوان دوره پیش‌دانشگاهی در نظر گرفته شد ولی در سال ۱۳۹۱ با ایجاد نظام جدید آموزشی (۳-۳-۶) و در پی آن (۳-۳-۳-۳) دوباره مدت زمان دریافت این دوره ۱۲ ساله شد

معدل کل چیست ؟

معدل کل دیپلم عبارت است میانگین نمرات سه سال آخر دوره دوم متوسطه که برای دانش آموزان نظام جدید پایه های تحصیلی دهم ، یازدهم و دوازدهم و برای دانش آموزان نظام قدیم پایه های اول ، دوم و سوم دبیرستان مد نظر قرار می گیرد. در محاسبه معدل کل ، تعداد واحد هر یک از دروس نیز اعمال می شود و با ضرب کردن نمره هر درس در تعداد واحد آن و سپس جمع تمام نمرات و تقسیم بر تعداد واحد های درسی ، معدل کل دیپلم به دست می آید

معدل کتبی نهایی چیست ؟

معدل کتبی نهایی فقط معدل امتحانات نهایی است که به صورت هماهنگ کشوری برگزار می شود. در محاسبه معدل کتبی فقط دروسی در نظر گرفته می شود که امتحان آن را به صورت نهایی شرکت کرده اید و فقط مربوط به سال دوازدهم دانش آموزان نظام جدید و سال سوم دبیرستان دانش آموزان نظام قدیم است .

برای کنکور کدام معدل مهم تر است ؟

معدل کل دیپلم چیست ؟ تاثیر معدل در کنکور 1400 برای هر دو دسته از داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید به صورت 30 درصد مثبت است یعنی یا به صورت مثبت اعمال می شود و یا اثر منفی ندارد. برای داوطلبان نظام قدیم ، 30 درصد ترکیبی از 25 درصد معدل کتبی دیپلم و 5 درصد معدل پیش دانشگاهی است و همچنین برای داوطلبان نظام جدید ، 30 درصد مربوط به معدل کتبی نهایی سال دوازدهم می باشد.