دیپلم (تجربی )

دیپلم تجربی :

رشته علوم تجربی یکی از پرطرفدارترین رشته های درسی تحصیلی است پس از بررسی در این رشته باید به  این نتیجه رسیده  باشید که داشتن مدرک دیپلم تجربی چقدر می‌تواند دربالا ترین جایگاه اجتماعی و شغلی شما تاثیر گذار باشد در این راه تحصیل همواره مشکلات و موانع جدی بر سر راه دانش‌آموزان وجود داشته و دارد موانعی همچون مشکلات اقتصادی و یا حتی مردود شدن در چند درس  کمکی می‌تواند باعث شود که دسترسی به دیپلم تجربی سخت یا غیرممکن شود .

دروس مهم که در رشته تجربی باید قابل نمره قابل قبولی بگیریم( زیست شناسی- زمین شناسی -شیمی- فیزیک- ریاضی) است.
پس از انتخاب رشته تجربی و آغاز به تحصیل در این رشته پیدا کردن اولویت های دانشگاهی در ذهن و عمل دانش‌آموزان شکل می گیرد لازم به ذکر است که داشتن توانایی یادگیری دروس حفظی و دروس مفهومی برای این رشته واجب است بنابراین نمی‌توان موفقیت دانش‌آموزان که صرفاً به دلیل قوی بودن در دروس مفهومی مانند ریاضیات رشته تجربی را انتخاب نمایند و در آینده تحصیلی خود موفق باشند.
دروس عمومی:
ادبیات فارسی با ضریب ۴ در کنکور

 زبان عربی با ضریب ۲ در کنکور

 دین و زندگی با ضریب ۳ در کنکور

زبان انگلیسی با ضریب ۲ در کنکور

دروس تخصصی این رشته شامل :

 زمین شناسی- زیست شناسی -ریاضی- شیمی و فیزیک است.

 در رشته تجربی ۵ زیرگروه وجود دارد و ضریب هر درس در هر زیر گروه خاص خود متفاوت است:

 زیرگروه یک:

 عمده رشته های پزشکی و دندانپزشکی و پرستاری وجود دارد و ضرایب دروس تخصصی دلیل رشته عبارتند از( شیمی با ضریب ۳ -فیزیک با ضریب ۲- زیست شناسی با ضریب ۴- ریاضی با ضریب ۲ -زمین شناسی با ضریب سفر)

 در زیر گروه دو :

 شامل شیمی و داروسازی تکنولوژی پزشکی هسته‌ای بیولوژی مهندسی بهداشت و سلامت وجود دارد رشته‌هایی  در این زیر گروه قرار دارند که از آینده تحصیلی و شغلی و حتی مهاجرتی بسیار خوب برای دیپلم های تجربی برخوردار است ضرایب دروس تخصصی در زیرگروه ۲ رشته تجربی عبارتند از :( زیست شناسی با ضریب ۴- شیمی با ضریب ۴- ریاضی با ضریب ۳- فیزیک با ضریب ۲ -زمین شناسی با ضریب ۱ ) وجود دارد

ضرایب دروس تخصصی در این زیر گروه ۳ تجربی عبارتند از:( زمین شناسی با ضریب ۴- ریاضی با ضریب ۳- زیست با ضریب ۲- فیزیک با ضریب ۲- شیمی با ضریب ۲)

در زیر گروه چهار تجربی نیز شاهد وجود رشته های حسابداری، مدیریت، حقوق و اقتصاد هستیم. رشته هایی که این زیر گروه قادر به انتخاب آن ها هستید، همواره رشته هایی با بازار کار بسیار خوب هستند. نکته مهمی که دارندگان  دیپلم تجربی باید به خاطر داشته باشند این است که اولویت ورود به رشته های زیر گروه چهار با آن ها است و پس از آن داوطلبین با دیپلم انسانی میتوانند وارد رشته های اقتصاد و مدیریت و حسابداری شوند. همین امر یکی از مزایای اصلی دریافت دیپلم تجربی است.

ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه چهار عبارت اند از :
(ریاضی با ضریب ۴_فیزیک با ضریب ۳-زیست شناسی با ضریب ۲-شیمی با ضریب ۲-زمین شناسی با ضریب ۱)

در زیر گروه پنج علوم تجربی رشته های مربوط به مهندسی کشاورزی برای علاقه مندان به آن وجود دارد. ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه پنج عبارت اند از :
(ریاضی با ضریب ۳-زیست شناسی با ضریب ۲-فیزیک با ضریب ۲-شیمی با ضریب ۲-زمین شناسی با ضریب ۱)

موردی برای نمایش وجود ندارد.