حسابداری

حسابداری :

سطح آموزشی مهارت ها و هنرجویان در این رشته پنج استاندارد مهارت شغلی را گذرانده و در پایان هر استاندارد به توانایی های زیر دست میابند
1. استاندارد حسابداری عمومی مقدماتی آشنایی با ماهیت حسابها و توانایی ثبت حسابها در دفاتر قانونی _توانایی ثبت رویدادها در سند حسابداری و تهیه صورت های مالی
 ۲. استاندارد مسئول سفارشات آشنایی: با خرید و انبارداری و انواع خرید و توانایی تکمیل فرم های درخواست کالا از انبار به درخواست خرید کالا تا رسید انبار
۳. استاندارد حسابداری عمومی تکمیلی آشنایی با مبحث وجوه نقد و صندوق و ذخیره مطالب و توانایی گشایش اعتبارات اسنادی
 ۴. استاندارد حسابداری حقوق و دستمزد : آشنایی و توانایی تنظیم لیست حقوق و دستمزد و توانایی انجام محاسبات تسهیم حقوق و دستمزد در موسسات تولیدی
۵. استاندارد حسابداری صنعتی درجه ۲ : آشنایی با عوامل تولید _توانایی تنظیم گزارشات در موسسات و کارگاههای تولیدی و توانایی تنظیم کارت سفارش و هزینه یابی در مرحله ای
 ۶. کاربر امور بانکی
۷. رایانه کار حسابداری مالی
۸. سرپرست ترخیص محصول
۹. کاربر رایانه

 فارغ التحصیلان تحت عنوان کمک حسابدار مالی حقوق و دستمزد می توانند زیر نظر حسابدار ارشد مشغول به کار شوند.

آزمون حسابداری فنی حرفه ای به چه صورت برگزار می شود؟

مخاطبین با شرکت در آزمون ها در دو مرحله کتبی و عملی و با کسب نمره قبولی موفق به کسب گواهینامه آن درس می شود با طی این روند برای تمامی نه مهارت ذکر شده در رشته حسابداری شما مدرک دیپلم حسابداری کار و دانش داده شده از سازمان فنی حرفه ای را کسب می نمایند

موردی برای نمایش وجود ندارد.