حسابداری ( نرم افزار هلو )موضوعات تدریسی در کلاس :

1.آموزش حسابداری کاربردی در نرم افزار هلو

2.ورود اطلاعات مالی از دوره های گذشته به سیستم  (سند افتتاحیه )

3.آموزش کار با بازاریان ( فاکتور های امانی )

4. آموزش دادن انواع گزارش های مالی شامل لیست (بدهکاران -بستانکاران - ترازنامه- سود و زیان -ریز عملکرد بانک و ریز عملکرد کالا و معین اشخاص )

5.اصول و مبانی حسابداری

6.آموزش صدور فاکتور ( پیش فاکتور - خرید - فروش - برگشت از فروش - برگشت از خرید-ضایعات -امانی)

7. آموزش ثبت رویداد های مالی ( حواله طرف حساب ها - هزینه ها - صندوق - دخل و خرج - درآمد و...)

8. آموزش اصلاح فاکتور های صدور شده و اسناد مالی

9.انبار گردانی و موجودی انبار

10. آموزش دادن گزارشات به صورت آماری و ترسیم شکل 

موردی برای نمایش وجود ندارد.